در لینوکس بیشتر تنظیمات به دو صورت انجام میشود :

 

۱- موقتی

۲-دائمی

 

تنظیمات موقتی تنظیماتی است که بعد از هر راه اندازی مجدد سیستم  یا راه اندازی مجدد سرویس دوباره به حالت قبل برمیگردد و تمامی تنظیماتی که ما انجام داده ایم از بین میرود.این نوع کانفیگ کردن زمانی کاربرد دارد که بخواهیم تنظیمات برای یه بازه زمانی مشخص استفاده شود و دائمی بودنشان برایمان مهم نیست.

در نوع  دوم برعکس نوع اول به دلیل ذخیره شدن تنظیمات در فایل های مربوطه حتی با راه اندازی مجدد سیستم هم تنظیمات به حالا قبل بر نمیگردد.

در لینوکس برای انجامم دادن تنظیمات به صورت موقتی دستورات مشخصی وجود دارد که بسته به نوع تنظیمات دستور مورد نظر را باید استفاده کرد ولی برای تنظیمات به صورت دائمی باید درون فایل کانفیگ مربوط به خود تغییرات را اعمال نمود و در نهایت فایل را ذخیره کرد .

در این مبحث ابتدا میخواهیم تنظیمات TCP/IP به صورت موقت را توضیح دهیم و بعد مدل دائمی ان را .

تنظیمات TCP/IP به صورت موقت:

 

همان طور که گفته شد برای تنظیمات موقتی باید دستورات مربوطه را یاد بگیریم .در اینجا به چند مورد ان اشاره میشود:

ifconfig

بازدن این دستور تمامی تنظیمات TCP/IP دستگاه نمایش داده میشود.

 

ifconfig  -a 

این دستور هم مثل دستور بالا میباشد با این تفاوت که تمامی کارت های شبکه(غیر فعال) را هم نمایش میدهد.

ifconfig    eth0

در این دستور eth0 اسم کارت شبکه مورد نظرمان میباشد که میخواهیم فقط تنظیمات TCP/IP این کارت شبکه نمایش داده شود

نکته: در لینوکس هر کارت شبکه برای خود یک نام دارد که با نام خود فراخوانی میشود.

ifconfig   eth0  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱

با زدن این دستور ip 192.168.1.1 روی کارت شبکه eth0 به صورت class full قرار میگیرد.

ifconfig    eth0  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ netmask  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

با زدن این دستور ip مورد نظر با Netmask دلخواه ما روی کارت شبکه eth0 قرار میگرد.

ifconfig   eth0   ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱/۲۴

مثل دستور بالا عمل میکند ولی به صورت prefix ورودی داده ایم.

ifconfig   eth0   netmask 255.255.255.128

در این دستور فقط netmask مربوط به ip را عوض میکنیم .

ifdown   eth0

با زدن این دستور ماژول مربوط به کارت شبکه eth0 را غیر فعال میکنیم.

ifup    eth0

با زدن این دستور ماژول مربوط به کارت شبکه eth0 را فعال میکنیم.

ifconfig   eth0  down 

با زدن این دستور کارت شبکه eth0 را غیرفعال میکنیم.

ifconfig eth0  up

با زدن این دستور کارت شبکه eth0 رافعال میکنیم.

dhclient   eth0 

این دستور زمانی استفاده میشود که بخواهیم خودمان به کارت شبکه مان اعلام کنیم که مجدد تمامی تنظیمات TCP/IP را از DHCP بگیرد

dhclient  -x   eth0 

برعکس دستور بالا تمامی تنظیمات TCP/IP که از DHCP گرفته را رها میکند.

ifconfig  eth0  mtu  ۱۶۰۰

برای تغییر MTU  در کارت شبکه مورد نظر است.

ifconfig eth0  hw  ether   aa:bb:cc:ee:dd:ff

برای تعیین mac address به صورت دلخواه و دستی از این دستور استفاده میشود.

route 

این دستور route table لینوکس ما را نمایش میدهد.

route   -n 

این دستور هم مثل دستور بالا است با این تفاوت که به صورت عددی نمایش میدهد و سرعت بالاتری دارد .

 

route add  default  gw  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱  eth0

این دستور برای قرار دادن default gateway روی کارت شبکه است .

نکته:یکی از کاربرد های default gateway اینترنت دادن به دستگاه است .در واقع در قسمت ip باید ip دستگاه را بزنیم  که در لبه شبکه  ارتباط ما را با شبکه های دیگر برقرار میکند

route add default  gw  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ metric  ۱۰۰ eth0 

مثل دستور بالا است با این تفاوت که metric یا اولویت نسبت به مسیر را هم خودمان میدهیم .

نکته:هرچه میزان metric کمتر باشد مسیر از اولویت بالاتری برخوردار است.

route del  default gw  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱  eth0 

برای پاک کردن  یک route مشخص از کارت شبکه eth0 مان از این دستور استفاده میکنیم.

echo nameserver 192.168.1.2 >/etc/resolv.conf

با این دستور میتوان اردس DNS دلخواه خود را وارد کنیم .در قسمت ip باید ip DNS Server مان را وارد کنیم.

در لینوکس مورد استفاده شما امکان دارد که ۲ سرویس برای تنظیمات TCP/IP وجود داشته باشد.

۱-network

۲-NetworkManager

 

network سرویسی است که در تمامی توضیع  های لینوکسی وجود دارد .روش کار کردن با ان هم به صورت زیر است :

service  network   start 

برای راه اندازی سرویس

service  network  stop

برای غیرفعال کردن سرویس

service network  restart 

راه اندازی مجدد سرویس

 

NetworkManager سرویس شبکه به صورت گرافیکال است.برای لینوکس هایی که محیط گرافیکال یا میز کار نصب کرده اند .کارکرد ان هم مثل سرویس network میباشد.

service NetworkManager  start 

servive NetworkManager stop 

service NetworkManager   restart 

نکته:بهتر است از یکی از این سرویس ها استفاده کرده و دیگری را غیر فعال کنیم.

 

تنظیمات TCP/IP به صورت دائمی :

 

همان طور که در ابتدای بحث گفتیم برای دائمی کردن تنظیمات در لینوکس باید تنظیمات را در فایل مربوطه نوشت و ذخیره کرد تا دائمی شود.در اینجا میخواهیم با چند تا از این فایل ها اشنا شویم و مدل نوشتن تنظیمات درون این فال ها را یاد بگیریم.

در لینوکس هر کارت شبکه برای خود یک فایل کانفیگ دارد که یکسری از تنظیمات باید در ان فایل نوشته شود.

نکته:بسته به توزیع لینوکسی که استفاده میکنیم امکان دارد این فایل در مسیری دیگر و با نام دیگر قرار داشته باشد.پس اول از توزیع لینوکس خود اگاه شوید.

مسیر فایل های مربوط به کارت های شبکه مان در توزیع های RedhatBase در مسیر زبر قرار دارد :

/etc/sysconfig/network-scripts/

ls

در اینجا میتوان اسم کارت شبکه کورد نظر را دید که یک فایل به نامش وجود دارد وکافی است ان فایل را با یک ویرایشگر باز کرده و به عنوان مثال تنظیمات زیر را درونش نوشت:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/eth0

BOOTPROTO=static

DNS1=192.168.1.5

IPADDR=192.168.1.25

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.1.2

ONBOOT=”yes“

در نهایت فایل را ذخیره میکنیم و خارج میشویم.

service network restart

با راه اندازی مجدد سرویس شبکه مجدد این فایل خوانده میشود و تنظیمات نوشته شده اعمال میشود.

 

فایل مربوط به تنظیمات TCP/IP در توزیع های Debian Base در مسیر زیر است:

nano /etc/network/interfaces

Leave a Comment