مشتریان از دیدگاه شرکت ITNovin فرصت‌هایی هستند برای نظارت بر فعالیتمان. نمره‌ای که ما دریافت می‌کنیم، میزان رضایت مشتری از کیفیت خدمات ماست.