خدمات سیسکو به عنوان یکی از خدمات شبکه ای تی نوین می باشد ، تجهیزات سیسکو عملکرد بالا، قابلیت اطمینان بیشتر و شبکه ای با امنیت بالاتری برای سازمانتان فراهم می سازد. ای تی نوین پیشنهاد می کند از سیسکو به جای سخت افزارهای دیگر شبکه استفاده کنید.