BotNets-Part 2

شبکه‌های بات: شبکه بات در واقع مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری آلوده است که در سراسر دنیا پراکنده شده‌اند و توسط رییس بات هدایت می‌شوند. نوع ارتباط کامپیوترها در این شبکه‌ها معماری‌های متفاوتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. یکی از متداول‌ترین معماری‌ها، معماری  Client-Server است که در کنار پایداری کم، توان کنترل تعداد زیادی بات را دارد. معماری دیگر که معماری Peer to Peer نام دارد، پایداری بیشتری داشته و…

Read More

BotNets-Part 1

Botnets: از بین تمامی تهدیدات امنیتی، شبکه‌های بات یکی از بزرگترین مسائل مطرح‌شده در فضای مجازی هستند. شبکه‌های بات از تعداد زیادی رایانه تشکیل شده‌اند که قدرت پردازشی بالایی دارند. همین ویژگی‌ها است که این شبکه‌ها را مهم و خطرناک کرده است. در این شبکه‌ها Attacker با پیدا کردن آسیب‌پذیری بر روی سیستم قربانی، آن را تبدیل به یک بات کرده و با اتصال آن بات به کارگزار اصلی، مدیریت…

Read More

MAC Security

مقدمه تکنولوژی Media Access Control Security  یا به اختصار MACsec، یکی از تکنولوژی‌های امنیتی منطبق با استانداردهای صنعت  IT  به شمار می‌رود که امکان برقرای ارتباط ایمن بر روی لینک‌های Ethernet را برای تمامی ترافیک‌ها فراهم می‌نماید MACsec .به ایجاد امنیت به صورت Point-to-Point در لینک‌‌های Ethernet و بین Node ‌های دارای اتصال مستقیم پرداخته و اکثر تهدیدات امنیتی از جمله حملات DoS ، Man-in-the-Middle، Masquerading، Passive Wiretapping، Playback و انواع…

Read More