دنیای زیبا و امن مجازی سازی

اینکه در حال حاظر مقاله یا مطلبی بخوانیم در جهت اهمیت مجازی سازی بیشتر روندی تکراری و کاری عبث است,امروزه دیگر حتی کم سواد ترین آدمهای دنیای it هم میدانند هیچ راهی نیست برای رشد و پایداری و نگهداری سیستم ها و سرور های خود به جز دنیای مجازی سازی… این شاهکار انسان قرن ۲۱ که به لطف پیشرفت خود هزینه هارا برای ما کم کرد, نیروی انسانی جهت نگهداری…

Read More

VMware Data Protection (VDP) چیست؟

VMware vSphere Data Protection یک راهکار پشتیبان‌گیری (Backup) و بازیابی(Recovery) در VMware می‌باشد، که کاملاً با VMware vCenter Server و VMware vSphere Web Client سازگار است و همین امر باعث ارائه‌ی Backupگیری مبتنی بر دیسک از ماشین‌های مجازی و برنامه‌ها می‌گردد. VDP بر اساس صنعت پیشروی EMC Avamar به Deduplication (حذف داده‌های تکراری) پشتیبان‌گیری و بازیابی  می پردازد. خصوصیات مهمی که در vSphere Data Protection ارائه می‌گردد، عبارتند از: نصب و…

Read More