سناریو VRRP در میکروتیک

در این مطلب قصد داریم تا در خصوص پروتکل  Virtual Router Redundancy Protocol یا بطور اختصار VRRP صحبت کنیم و سپس نحوه راه اندازی آن بر روی روتر میکروتیک را آموزش دهیم. فرض کنید شما یک روتر میکروتیک دارید که به عنوان Gateway از آن استفاده می کنید و ارتباط بین شبکه داخلی با اینترنت و یا شبکه ای دیگر از طریق این روتر می باشد . حال در نظر…

Read More

Netwatch در Mikrotik

Netwatch یک ابزار Monitoring پیشرفته که توسط آن می توان به کمک بسته های ICMP Ping و با توجه به جواب برگشتی از مقصد بسته های Ping ، رویداد ها ی مختلفی را بصورت خودکار بر روی روتر اعمال کرد. این ابزار Mikrotik بسیار شبیه به عملکرد IP SLA در روتر های ISR شرکت Cisco ولی با قابلیت بسیار محدود تر می باشد. وظیفه Netwatch مانیتور کردن وضعیت(Reachable or Unreachable)…

Read More