VTP

Vlan Trunk Protocol در شبکه های LAN برای جدا کردن Subnet های مختلف نیازمند به ساخت Vlan هستیم و در شبکه های Switching که دارای Scale بزرگی هستند برای پیاده سازی و مدیریت Vlan ها نیازمند راه اندازی VTP(Vlan Trunk Protocol) هستیم.این پروتکل Vlan Database را بر روی شبکه انتشار میدهد و یکی از پروتکل های انحصاری کمپانی سیسکو است. برای پیاده سازی پروتکل VTP باید تمام لینک های بین…

Read More

IP Service Level Agreement In Cisco

IP Service Level Agreement تکنولوژی IP SLA  انحصارا برای شرکت Cisco  می باشد.از این قابلیت برای مانیتور کردن ترافیک شبکه استفاده می شود.از دیگر مزایای IP SLA  بررسی Performance  میان چند شبکه یا مسیر می باشد. همچنین IP SLA  می تواند انواع مختلف بسته  را برای چک کردن کارایی و وضعیت Real-Time  مسیر شبیه سازی و تولید کند و اطلاعات کیفیتی هر مسیر یا شبکه را دریافت کند. اطلاعاتی که…

Read More