MAC Security

مقدمه تکنولوژی Media Access Control Security  یا به اختصار MACsec، یکی از تکنولوژی‌های امنیتی منطبق با استانداردهای صنعت  IT  به شمار می‌رود که امکان برقرای ارتباط ایمن بر روی لینک‌های Ethernet را برای تمامی ترافیک‌ها فراهم می‌نماید MACsec .به ایجاد امنیت به صورت Point-to-Point در لینک‌‌های Ethernet و بین Node ‌های دارای اتصال مستقیم پرداخته و اکثر تهدیدات امنیتی از جمله حملات DoS ، Man-in-the-Middle، Masquerading، Passive Wiretapping، Playback و انواع…

Read More