Dynamic Routing Protocol

بیاید با هم مرور کنیم که وقتی یک Packet  وارد روتر می شود چه اتفاقی می افتد!!! وقتی Packet  وارد Interface  روتر می شود بعد از اعمال CRC  ، روترهدر لایه دو بسته را Decapsulate  می کند (بر میدارد) و  به دنبال route  کردن بسته می باشد. اگر مقصد Packet  خود روتر باشد ، بسته نیاز به روت شدن ندارد (مانند Telnet  یا SSH  زدن به روتر) اگر مقصد بسته…

Read More