Private-Vlan in Cisco

سوییچ به صورت پیشفرض تمامی اینترفیس های خود را در یک Broadcast Domain  قرار داده است (عضو Vlan  یک) واگر Frame  ای وارد یک اینترفیس شود که از نوع Broadcast   باشد مانند ARP Request  یا DHCP Discover  و یا حتی پیغام های RIPV1 آن را روی تمامی اینترفیس ها Flood  می کند یا اگر بسته های Multicast  مانند پیغام های OSPF  یا Eigrp  ویا اگر فریمی وارد اینترفیس سوییچ شود…

Read More